Årsmöte torsdag 20/2

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2020  Mötets öppnande. Fastställande av röstlängden. Val av mötesordförande. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare.  Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden…

Fortsätt läsa →