Vi vänder oss framför allt till dig som är mellan 6 och 25 år. Vi arbetar för att ge unga hundintresserade möjlighet att utbilda sig, att få tävla med sin hund, att träffa andra i samma ålder och att få ha kul tillsammans med sin hund. I vår organisation är det vi ungdomar som bestämmer över vad vi ska göra.

Sveriges Hundungdom är hela Svenska Kennelklubbens (SKKs) ungdomsförbund, och Bodens Hundungdom är en av lokalklubbarna. Till oss är du välkommen med vilken hundras som helst och oavsett vilken erfarenhet du har sedan innan.

Bodens Hundungdom arrangerar regelbundet, främst under skollov, olika aktiviteter som riktar sig till framförallt barn och unga. Däremot är många av våra aktiviteter öppna för alla, oavsett ålder, eftersom vi ser ett stort värde i att våra ungdomar får vägledning från erfarna hundförare.

Skulle du vilja engagera dig och arrangera aktiviteter för hundungdomar i Bodens kommun? Vänligen kontakta styrelsen för mer information.