Svenska Brukshundklubben har avelsansvar för ett tjugotal hundraser. Avelsarbetet strävar mot att få fram friska och funktionsdugliga hundar.

Vi ställer höga krav och arbetar ständigt med att utveckla våra raser. Vår målsättning är att ha sunda, friska hundar, både mentalt och fysiskt. De ska lämpa sig för arbete, hålla måttet enligt rasstandarden och fungera i samhället tillsammans med människor och andra djur.

Våra krav för avelsdjur

  • Alla uppfödare måste mentalbeskriva sina avelsdjur
  • Hunden ska ha utställningsmeriter för att kunna uppnå svenskt championat i bruksprov, patrullhund eller IPO
  • Hunden ska ha arbetsmeriter för att uppnå svenskt utställningschampionat

För att uppfödare ska kunna uppnå dessa krav krävs det att vi som brukshundklubb arrangerar exempelvis mentalbeskrivning hund (MH), officiella utställningar för bruksraser och exteriörbeskrivningar.