Internationell prövningsordning IGP (IPO)
IPO, som år 2019 byter namn till IGP, är en av Svenska Brukshundklubbens tävlingsgrenar. I grenen finns fyra provformer som syftar till att pröva arbetsförmågan hos hund och förare inom spår, lydnad och skyddsarbete. Inom provformerna i IGP är det samarbete mellan förare och hund som upplevs starkast. Hunden är oftast väldigt angelägen och glad att få komma igång och göra jobbet. Inom avdelningen skydd är hunden tränad att se skyddsärmen på figuranten som den bästa av leksaker och som den vill hålla greppet om.

Provformer i IGP (IPO)

IGP-prov (IPO-prov), den största provformen och är som ett bruksprov men består av tre avdelningar; spår (A), lydnad (B) samt skyddsarbete (C). Alla avdelningarna räknas med i bedömningen. Reglerna för IGP-prov är densamma över hela världen.

För att starta på ett IGP-prov ska hunden ha blivit godkänd på ett BH/VT (BH-prov) (Behörighetsprov). BH/VT-provet består av en lydnadsdel och en trafikdel.

BSL (brukshundprov spår lydnad) är en provform som använder samma klassindelning och består av samma spår och lydnad som i IGP (IPO).

IFH-1 och IFH-2 (FH 1 och FH 2) är provformer som är rena spårprov i två olika klasser.

IGP-FH (IPO-FH) är en provform med ett spårprov som alltid arrangeras två dagar i rad.

Vill du veta mer? Kontakta oss: bol@bodensbrukshundklubb.se