Årsmöte 2024

Här finns all information om årsmötet samlat. Håll gärna koll på eventuella uppdateringar.
Datum: 21 februari
Tid: 18:30
Hybridmöte: Plats: Pelarsalen på Björken. Föranmäla dig gärna, eventuell anmälan till digitalt möte sker via info@bodensbrukshundklubb.se

Kom ihåg att ha ert medlemsbevis lättillgängligt.
16/2 Resultat- och balansrapporter reviderade och verksamhetsplan tillagd.

Årsmöteshandlingar
Rubrikerna länkar till PDF-filer som öppnas i nytt fönster

Dagordning Årsmöte 2024-02-21
Verksamhetsberättelse 2023
Verksamhetsplan 2024
Samlad resultatrapport 2023
Resultatrapport per verksamhetsgrupp 2023
Balansrapport 2023
Valberedningens förslag
Budget 2024
Rambudget 2025

För att bespara miljön kommer utskrivna exemplar inte finnas tillgängliga vid årsmötet