Medlemsansökning under byte av medlemssystem

Svenska Brukshundklubben byter medlemssystem.

Under bytet av medlemssystem kommer Mina sidor att vara otillgängliga under en kortare period och nya medlemskap kommer tillfälligt inte att kunna registreras direkt i medlemssystemet.

Detta innebär att medlem inte kan logga in på Mina sidor och nya medlemmar får inte ett medlemsnummer eller medlemsavi direkt utan, det skickas ut i efterhand.

Medlemskap som kommer in under övergångsperioden registreras in av förbundskansliet så fort de är live med det nya medlemssystemet.

Läs mer på Brukshundklubben.se där länk till formulär för anmälan om nytt medlemskap och utökning av redan befintligt medlemskap finns.