Hemsidan uppdateras

Under kvällens medlemsmöte framfördes önskemål om en god och transparent kommunikation mellan distriktsstyrelse, lokalklubbsstyrelse och medlemmar. Vi ser därför över vår hemsida i detta nu med förhoppning om att hemsidan kan bli en samlingspunkt för våra medlemmar. I den tid vi är i just nu kräver också en bättre digital närvaro vilket vi hoppas förbättras med detta jobb.

Fortsättning följer!