Lättare restriktioner

Från och med 1 juni släpper SKK upp sina tidigare restriktioner om maximalt 10 personer/evenemang. Från 1 juni följer SKK Folkhälsomyndighetens direktiv där det just nu är maximalt 50 personer men självklart med restriktioner vad gäller handhygien, avstånd m.m.

Detta betyder att vi kommer sparka igång verksamheten på allvar. Viktigt att alla tar sitt ansvar, är man sjuk så stannar man hemma.

Vi har kurser att slutföra, tävlingar att planera (lydnad & sök helgen 13-14 juni) och nya kurser att arrangera. Hoppas vi ses!