Kallelse årsmöte 2020

Vi rullar nu över på nytt år vilket betyder att säcken för 2019 ska knytas ihop vilket vi gör med ett årsmöte.

Styrelsen för Bodens Brukshundklubb & Hundungdom vill härmed kalla till årsmöte.
Datum:  Torsdag 20 februari 
Tid: 18.30-20.30
Plats: Almska skolan med backup Pagla Hundarena.
Bekräftande uppgifter i samband med att handlingar till årsmötet skickas ut.

Till årsmötet önskar valberedningen att förslag på följande poster inkommer då styrelsen för 2020 ska väljas;

– Ordförande 1 år
– Kassör 2 år
– 2 st ledamöter 2 år
– 1 st ledamot 1 år (fyllnadsval)
– 2 st revisorer
– 2 st revisorssuppleanter

Sammankallande för valberedningen, Sofie Lundberg, når ni på sofieolli(a)gmail.com.

Vi vill med detta också påminna aktiva medlemmar som var med och skapade verksamhetsplanen för 2019 att skriva en kort verksamhetsberättelse där 2019 utvärderas. Inför verksamhetsplanen 2020 hoppas vi att många sugna medlemmar nu är villiga att hoppa in i verksamhetsgrupper för respektive grenar. Det är verksamhetsgrupperna som själva kommer skapa verksamhetsplaner med budget och genomföra de planerade aktiviteterna. Självklart med vägledning och stöd från styrelsen/insatta medlemmar. Styrelsen kommer närmsta veckorna att aktivt börja jobba för att både kunna färdigställa verksamhetsberättelsen men också för att få igång verksamhetsgrupperna på allvar. Hoppas ni är lika laddade som vi är på ett mycket hundrikt 2020!

/Styrelsen genom ordförande Victoria